BigBangCasino

Integritetsvillkor

Version: 01/2014
Senast uppdaterad: 01/2014

BigBangCasino har som mål att skapa en säker och trygg miljö för alla sina spelare. Personuppgifter är säkra hos BigBangCasino. Personuppgifterna består av namn, adress, födelsedatum, kön och annan information som efterfrågas i registreringsfomuläret. Metoderna som används för att inhämta, behandla, använda och lagra spelarens personliga uppgifter hos BigBangCasino finns beskrivet i integritetsvillkoren och i de allmänna villkoren. Vidare informerar dessa villkor spelaren hur uppdateringar av uppgifter bör ske. I länder där BigBangCasino är verksamt, gäller följande regler och riktlinjer i syfte att skydda personuppgifter och integriteten hos spelaren.

1. Inhämtning av personuppgifter

 1. BigBangCasino efterfrågas följande personuppgifter (dessa uppgifter behöver fyllas i korrekt i registreringsformuläret); Personuppgifter: användarnamn, e-postadress, namn, kön, födelsedatum, adress, postnummer, hemvist, land, mobiltelefonnummer. Finansiell information: Kontoinnehavarens namn, land där banken är registrerad, bankens namn, kontonummer. Giltiga handlingar: pass, ID-kort, körkort, betalkort, bankutdrag eller andra giltiga handlingar.
 2. BigBangCasino använder dina personuppgifter för att upprättahålla spelarkontot, erbjuda spelaren en god service, skicka nyhetsbrev, ha möjlighet att kommunicera och hantera de tjänster och produkter som spelaren använder hos BigBangCasino. 3Spelaren avgör om han eller hon vill ta emot nyhetsbrev från BigBangCasino eller annan e-post. Spelaren kan ange detta i sina kontoinställningar.
 3. Alla registrerade uppgifter tillhör BigBangCasino, och kommer endast att användas för de ändamål som angivits.

2. Sociala nätverk

 1. Facebook, Connect och Twitter låter spelare kunna dela information med andra inom hans eller hennes nätverk.
 2. Facebook och Twitter identifierar dina uppgifter, inklusive spelarens namn och e-postadress, och låter spelaren att välja om han eller hon vill dela viss information eller inte.

3. Dela personuppgifter

 1. BigBangCasino har rätt att skicka eller lämna ovanstående personuppgifter till tredje part som är relaterade till BigBangCasino för att använda denna information enligt ovanstående ändamål.
 2. Onödig information sparas inte. 3Om lagstiftning kräver att vi överlämnar information om spelarens personuppgifter, har myndigheter rätt att använda spelarens personuppgifter.
 3. Tredje part har ingen rätt till åtkomst av dina personuppgifter. Spelarens uppgifter kommer inte at användas av någon kommersiell tredje part.

4. Cookies

 1. BigBangCasino använder endast cookies när det är nödvändigt för webbplatsens funktionalitet, inklusive inloggning och svar.
 2. Hos BigBangCasino kan spelaren dela sidor med spelarens sociala nätverk genom bland annat Facebook och Twitter. Dessa alternativ anges genom koderna för Facebook och Twitter, för vilka cookies används. Dessa cookies för sociala medier kommer ihåg att spelaren är inloggad. På detta sätt är det inte nödvändigt att logga in gång på gång varje gång spelareb vill dela något från BigBangCasino med sitt sociala nätverk.
 3. Via länken kan spelaren kontrollera vad Facebook och Twitter gör med informationen, och vilken information som avläses från hans eller hennes personuppgifter.
 4. Användningen av cookies av tredje part (partners, affiliates, tjänsteleverantörer) täcks inte av BigBangCasino integritetsvillkor, eftersom BigBangCasino inte har möjlighet att kontrollera detta.

5. Widgets

 1. BigBangCasino innehåller widgets för Facebook och Twitter. Dessa widgets kan spara IP-adresser, och en cookie kan även placeras för att erbjuda bäst möjliga prestanda.
 2. Widgets kontrolleras av tredje part och av BigBangCasino. I detta fall täcks integritetsvillkoren hos BigBangCasino dessa tredjeparter.

6. Hålla personuppgifterna uppdaterade

 1. Spelare kan själva justera eller ändra sina personuppgifter. Om spelaren inte längre önskar använda BigBangCasino produkter och tjänster, kan spelaren få sitt konto borttaget via kundtjänsten.
 2. Spelarens personuppgifter sparas så länge spelaren har ett konto hos BigBangCasino.
 3. Ändringar av av en spelares kontouppgifter som rör BigBangCasino så som bankkonto, personlig information eller annan relevant information som påverkar utbetalning av vinster. Bör skickas till vår kundtjänst av spelaren. BigBangCasino kan inte hållas ansvarig för försenade utbetalningar eller felaktiga belopp orsakade av inaktuella uppgifter. Spelaren har själv ansvar för att tillhandahålla denna information och att hålla denna uppdaterad.

7. Länkar till externa webbplatser

 1. BigBangCasino webbplats innehåller externa länkar. Dessa externa länkar har olika integritetsvillkor jämfört med BigBangCasino. Därför råder BigBangCasino dig att läsa dessa villkor.
 2. BigBangCasino kan inte hållas ansvarig för integritetspolicy och innehåll som avser externa länkar.